Naše služby pro Vaše teplo domova

 

Technologie teplovzdušných kamen na pelety

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Teplovzdušná kamna na pelety jsou určena k vytápění objektu teplým vzduchem. Princip činnosti teplovzdušných kamen na pelety je založena na spalování dřevních pelet 6mm, které probíhá plně automaticky včetně zapálení a uhasnutí, čímž ohřívá teplonosné médium - vzduch, který je vháněn do vytápěného objektu teplovzdušným ventilátorem jež je součástí kamen.

Spaliny z hoření jsou odváděny spalinovým ventilátorem z topeniště a jsou řízeny, stejně jako množství dodávaného paliva prostřednictvím elektronické regulace, která dohlíží na celý provoz kamen s cílem zajistit vysokou tepelnou účinnost spalování. Společně s ohřevem vzduchu ve výměníku je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti. 

 

 

 

Technologie modelů Top line

 

A - Ovládací panel

B - Zásobník pelet

C - Výstup vzduchu č. 2

D - Výstup vzduchu č. 1

E)  Topeniště z litiny

F - Prosklená dvířka

G - Popelník

H - Výměník spaliny/vzduch

 

 

 

Technologie modelů Alba line

 

A - Pelety
B - Šnekový podavač pelet
C - Motor šnekového podavače
D - Topeniště
E - Zapalovací odpor
F - Výstup spalin
G - Teplovzdušný ventilátor
H - Výstup teplého vzduchu
I - Ovládací panel
L - Spalinový ventilátor

 

 

 

 

Technologie modelů Iris plus line

 

A - Pelety
B - Šnekový podavač pelet
C - Motor šnekového podavače
D - Topeniště
E - Zapalovací odpor
F - Výstup spalin
G - Teplovzdušný ventilátor
I - Výstup teplého vzduchu
L - Ovládací panel
M - Spalinový ventilátor

 

 

Technologie modelů Evolution line

 

A - Pelety
B - Šnekový podavač pelet
C - Motor šnekového podavače
D - Topeniště
E - Zapalovací odpor
F - Spalinový ventilátor

G - Výstup spalin

H - Výstup vzduchu č. 1
I - Výstup vzduchu č. 2
L - Výstup vzduchu č. 3
M - Ovládací panel

 

 

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů kamen na pelety je regulace přívodu vzduchu realizována pomocí regulace otáček spalinového ventilátoru. Přívod primárního vzduchu je vyústěn v zadní části kamen. Je doporučeno na tento přívod připojit externí přívod vzduchu z prostor mimo vytápěný objekt. Přívod primárního vzduchu je ovládán elektronickou řídící jednotkou v závislosti na dosažené teplotě vzduchu v objektu. Při dosažení požadované referenční teploty vzduchu v objektu dojde k automatickému snížení výkonu tím, že se sníží otáčky spalinového ventilátoru a sníží se dávkování pelet. Po ochlazení teploty vzduchu v objektu dojde k automatickému zvýšení výkonu dle naprogramované optimální charakteristické křivky a dojde k dohřátí vzduchu na požadovanou referenční teplotu. Referenční teplotu je možné manuálně nastavovat.


BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL
Elektronická řídící jednotka prostřednictvím čidel v klíčových částech kamen neustále monitoruje celý spalovací proces. Při zaznamenání odchylek od naprogramovaných parametrů vydá povel k bezpečnostnímu opatření. Monitorováním teploty spalin je zajištěno, že zapálení proběhne v pořádku. V případě, že čidlo v zapalovací fázi nezaznamená dostateční nárůst teploty spalin, vyhodnotí tento fakt jako nezdařené zapálení bez ohledu na to jestli k němu fakticky došlo či ne.

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, který se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množství, které zajistí optimální účinnost spalování v celém režimu provozu. Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundární vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinnosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

DVÍŘKA TOPENIŠTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800°C.

Zdroj: www.edilkamin-cz.cz

 

zpět na Technologie

více o produktech zde


Veškeré dotazy rádi zodpovíme. Pište na motocycles@seznam.cz nebo navštivte náš Showroom, kde se Vám bude věnovat školený pracovník.

počítadlo.abz.cz