Naše služby pro Vaše teplo domova

 

Technologie teplovodních kamen na pelety

 

 

Krbová kamna na pelety s teplovodním výměníkem pro připojení na rozvod ústředního topení na dřevěné pelety 6mm. Kamna na pelety pro ekologické vytápění a úspory energie, speciální zdroj s velkou autonomií a komfortem jsou nabízeny v různých modelech, v řadě plášťů z keramiky, oceli nebo mastku, které dělají kamna na pelety více krásné a originální. Peletová kamna vytápí dům a vyrábí teplou vodu pro všechny účely. Spínání může být provedeno dálkově přes telefon nebo modem, který dá podnět pro načasované sepnutí vytápění.

 

1 - Palivo (pelety)    2 - Spalovací komora

3 - Šnek na dopravu pelet do topenišť

4 - Motor šnekového podavače

5 - Svíčka pro zapalování pelet

6 - Výměník spaliny / voda

7 - Odvod spalin z topeniště

8 - Výstup spalin (kouřovod)

9 - Přívod externího spalovacího vzduchu

10 - Expanzní nádoba uzavřená

11- Keramický obklad

12 - Pojistný ventil

13 - Spalinový ventilátor

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Teplovodní kamna na pelety jsou určena k výrobě horké vody pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro sanitární použití. Princip činnosti teplovodních kamen na pelety je založena na spalování dřevních pelet 6mm, které probíhá plně automaticky včetně zapálení a uhasnutí, čímž ohřívá teplonosné médium - topnou vodu, která je rozváděna do vytápěného objektu oběhovým čerpadlem jež je součástí kamen. Spaliny z hoření jsou odváděny spalinovým ventilátorem z kotle a jsou řízeny, stejně jako množství dodávaného paliva prostřednictvím elektronické regulace, která dohlíží na celý provoz kamen s cílem zajistit vysokou tepelnou účinnost spalování.

Společně s ohřevem TUV ve výměníku je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti.

 

PRIMÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
U modelů kamen na pelety je regulace přívodu vzduchu realizována pomocí regulace otáček spalinového ventilátoru.

Přívod primárního vzduchu je vyústěn v zadní části kamen. Je doporučeno na tento přívod připojit externí přívod vzduchu z prostor mimo vytápěný objekt. Přívod primárního vzduchu je ovládán elektronickou řídící jednotkou v závislosti na dosažené teplotě TUV ve výměníku.

 

Při dosažení požadované referenční teploty TUV ve výměníku dojde k automatickému snížení výkonu tím, že se sníží otáčky spalinového ventilátoru a sníží se dávkování pelet. Po ochlazení TUV dojde k automatickému zvýšení výkonu dle naprogramované optimální charakteristické křivky a dojde k dohřátí TUV na požadovanou referenční teplotu. Referenční teplotu je možné manuálně nastavovat.

 

BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL
Elektronická řídící jednotka prostřednictvím čidel v klíčových částech kamen neustále monitoruje celý spalovací proces. Při zaznamenání odchylek od naprogramovaných parametrů vydá povel k bezpečnostnímu opatření. Monitorováním teploty spalin je zajištěno, že zapálení proběhne v pořádku. V případě, že čidlo v zapalovací fázi nezaznamená dostateční nárůst teploty spalin, vyhodnotí tento fakt jako nezdařené zapálení bez ohledu na to jestli k němu fakticky došlo či ne.

 

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množství, které zajistí optimální účinnost spalování v celém režimu provozu. Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundární vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinnosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

 

DVÍŘKA TOPENIŠTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

 

Zdroj: www.edilkamin-cz.cz

 

zpět na Technologie

 

Teplovodní kamna na pelety - produkty

Veškeré dotazy rádi zodpovíme. Pište na motocycles@seznam.cz nebo navštivte náš Showroom, kde se Vám bude věnovat školený pracovník.

počítadlo.abz.cz