Naše služby pro Vaše teplo domova

 

Technologie automatických kotlů na uhlí

 

 Automatické kotle jsou teplovodní kotle na tuhá paliva. Předností těchto kotlů je automatické přikládání paliva. Tím šetří čas uživatele. Kotel díky své vlastní řídící jednotce dokáže sám přikládat tak aby ohřál topnou vodu na požadovanou teplotu, ale aby nedocházelo ke zbytečným přebytkům tepla. Když kotel dostane signál, že již není potřeba topit, sám se přepne do útlumového režimu. V útlumovém režimu spotřebovává jen minimální množství paliva nutné k udržení plamene. Tento systém přikládání šetří množství ztopeného paliva, a také zajišťuje vysokou účinnost kotle (účinnost 85 %). Spotřeba paliva se tak oproti běžným kotlům sníží zhruba o 1/3.


Automatický kotel je vybaven zásobníkem na palivo, šnekovým dopravníkem pro automatickou dopravu paliva k hořáku, vlastní regulací a ventilátorem. Ventilátor přivádí do kotlového tělesa vzduch nezbytný pro hoření. Tento systém přívodu vzduchu se nazývá nucenou ventilací. Vysoká účinnost kotle a automatické dávkování paliva přinášejí další pozitivní efekt. Tím je velmi nízká produkce emisí u automatických kotlů. Automatické kotle Galmet spadají do kotlů 3 třídy. Od roku 2013 nebude možné instalovat kotle nižších tříd pro vytápění rodinných domů. Automatický kotel Galmet pracuje jako nízko-emisní zdroj a tím výrazně šetří životní prostředí. Ceny energií neustále rostou, což se dotýká i nákladů na vytápění. Spalování hnědého uhlí patří v současné době mezi ekonomicky nejvýhodnější a nejrozšířenější způsob vytápění. Díky automatickému kotli je energie z uhlí využívána efektivně, což má příznivý dopad na životní prostředí. Regulací řízené spalování produkuje výrazně méně emisí, a díky vysoké účinnosti kotle je potřeba k topení i menší množství paliva.

 

 

Hlavní výhody automatických kotlů jsou:
- Nízké provozní náklady díky ušetřenému palivu
- Úspora času uživatele, odpadá neustálé přikládání do kotle
- Ekologický provoz s vysokou účinností výrazně snižuje produkované emise.
- Nízké pořizovací náklady
- Inteligentní regulace


Regulátor kotle je řízen mikroprocesorem. Regulátor přijímá informace o venkovní, nebo pokojové teplotě a dle toho automaticky nastavuje topný režim. Regulátor řídí čas podávání paliva a čas foukání ventilátoru. Tímto může regulovat topný výkon v rozmezí 30–110 %. Při dosažení teploty je kotel přepnut do útlumového režimu a jeho výkon klesne na 1–2 %. V základním typu regulátoru je již zabudován modul i pro ohřev teplé vody (dále TV). Ohřev TV může probíhat ve stejném čase jako režim topení nebo i mimo tento čas. Kotel je schopen celoročního provozu, kdy pominou-li požadavky na topení, stačí kotel přepnout do letního provozu a automaticky probíhá jen ohřev TV. Součástí dodávky kotle je kompletní sada čidel k regulátoru pro řízení topného i TV okruhu. Materiálové provedení kotle zajišťuje dlouhou životnost zařízení. Všechny komponenty jsou vyrobeny z kvalitní kotlové oceli o síle 5–8 mm. Šnekový dopravník z oceli o síle 8 mm.
Automatické kotle Galmet mají účinnost spalování 85 %. Toho je dosaženo díky regulaci s modulárním výkonem, která proměně koriguje délku podávání paliva a přívodu vzduchu. Velký podíl na účinnosti má trojtahové provedení vnitřní konstrukce kotle, litinový deflektor plamene a otočné retortové topeniště. Otočné retortové topeniště udržuje žároviště ve správném tvaru, umožňuje lehčí odpadávání dohořelého paliva a samočistí trysky přívodu vzduchu. Díky jednoduchému otáčecímu mechanismu je možná snadná demontáž, očištění a zpětná montáž otočné retorty.

 

Automatické kotle Galmet jsou určené pro ohříváni vody ústředního topeni rodinných domů. Nejvyšší teplota vody v kotli nemůže překročit 90°C. Kotle jsou určeny pro instalaci v otevřených i uzavřených systémech (do 0,2 Mpa) při dodržení všech odborných a bezpečnostních požadavků.
Palivo vhodné pro spalování v automatických kotlích Galmet:
- Černé uhlí (ořech II) – frakce: 8–25 mm, 8–31mm, nebo 16–31 mm
- Hnědé uhlí (ořech II) – frakce: 8–25 mm, 8–31mm, nebo 16–31 mm
- Peletky (dřevní, rostlinné)
- Směs uhelného prachu a uhlí v poměru 4:1


Volba spalovaného materiálu se provede velmi snadno, kdy lze stisknutím jednoho tlačítka na regulátoru lze nastavit spalování černého / hnědého uhlí nebo pelet. Při spalování pelet je nutné kotel vybavit přelivnou sadou (hasič) která chrání zásobník proti prohoření.
Při spalování různých paliv je nutné počítat se změnou tepelné výkonnosti kotle v poměru ke změně výhřevnosti paliva. Rozdíl mezi výhřevností může být i u stejného topiva od různých dodavatelů.


Orientační přehled výhřevnosti:
Černé uhlí cca 23,2 MJ/kg poměr výhřevnosti k ČU - 1
Hnědé uhlí cca 19,53 MJ/kg poměr výhřevnosti k ČU - 0,84 (UH Oř2 Ledvice)
Peletky cca 18,02 MJ/kg poměr výhřevnosti k ČU - 0,77

 

Typová zapojení:
Podmínky provozu a instalace automatického kotle Galmet:
1.) Pro použití v otevřených nebo tlakových soustavách (do 0,2 MPa, tj. 2 bary)

2.) Při instalaci v tlakových soustavách je doporučeno montovat s chladícím ventilem jako ochranu proti přehřátí kotle
3.) V tlakových soustavách je nutné vždy zvolit odpovídající expanzní nádobu dle objemu topného systému a pracovního tlaku kotle.
4.) V tlakových soustavách je nutné vždy instalovat odpovídající pojišťovací ventil (1,8 bar nebo max. 2 bar)
5.) Kotel může být ovládán regulací dle:
a. venkovní teploty, v tomto případě je nutné provést opakovanou kalibraci správným zadáním pokojové teploty a tím umožnit kotli správně seřídit ekvitermní křivku.
b. vnitřní teploty, v tomto případě je nutné vhodně zvolit referenční místnost v objektu.
6.) Každý elektrický vstup a výstup z kotle musí být zapojen do vyznačeného konektoru. Vstupy a výstupy jsou přesně definovány, v regulátoru není možné provést změnu nebo použít vstup/výstup pro jinou funkci než pro kterou byl určen.
7.) Pro kotle o výkonu 40 – 60 kW je výrobcem určeno vždy použít třícestného směšovacího ventilu.


Nejběžnější typy zapojení automatických kotlů Galmet:


1) Okruh UT a TV zapojen přímo
Kotel řídí nabíjecí čerpadla ÚT a TV, hlídá svojí vlastní teplotu a po natopení pláště pouští teplo do topné soustavy. Řízení chodu nabíjecích čerpadel je prováděno regulací kotle dle instalovaného teplotního čidla v zásobníku TV a dle pokojového/venkovního čidla. Je možné použít, pokud otopná tělesa jsou vybavena vlastní teplotní regulací (termohlavice). Horší použití v objektech, kde je snížená možnost uzavření radiátorů, nebo nelze jednoznačně určit referenční místnost (členité objekty). Kotel si vždy udržuje minimální nastavenou vlastní teplotu, to může vést ke spouštění samotíže a tím k nežádoucímu vyhřívání objektu.


2) Okruh kotle zapojen s 3cestným ventilem
Kotel řídí nabíjecí čerpadla ÚT a TV, hlídá svojí vlastní teplotu a po natopení pláště pouští teplo do topné soustavy. V udržování vlastní teploty kotle pomáhá termostatický třícestný ventil. Při použití rozšiřujícího modulu regulace je možné použít i třícestný ventil se servopohonem. Instalace třícestného ventilu usnadňuje regulaci teploty topné vody kotle. Pomocí třícestného ventilu dojde k vytvoření krátké smyčky s nahřátou kotlovou vodou. Tento systém je vhodné používat pokud otopná tělesa nejsou vybaveny vlastní teplotní regulací. Při použití třícestného ventilu nedochází k samovolnému vzlínání tepla z kotle (samotíž).

 

 

3) Okruh kotle zapojen s 4cestným ventilem
Kotel řídí nabíjecí čerpadla ÚT a TV, hlídá svojí vlastní teplotu a po natopení pláště pouští teplo do topné soustavy. V udržování vlastní teploty kotle pomáhá termostatický čtyřcestný ventil. Při použití rozšiřujícího modulu regulace je možné použít i čtyřcestný ventil se servo-pohonem. Při použití čtyřcestného ventilu je možné nastavovat nezávisle teplotu topné vody a zároveň udržovat kotlovou smyčku v požadované teplotě. Tento systém je vhodné používat pokud otopná tělesa nejsou vybaveny vlastní teplotní regulací. Při použití čtyřcestného ventilu nedochází k samovolnému vzlínání tepla z kotle (samotíž).

 

 

4) Okruh kotle zapojen do akumulační nádoby
Při zapojení kotle do Akumulační nádoby řídí kotel nabíjecí čerpadlo Akumulace. Kotel si hlídá svojí vlastní teplotu a po natopení pláště pouští ohřátou vodu do akumulační nádrže. Tato varianta zapojení je možná i s termostatickým třícestným ventilem proti nízkoteplotní korozi. Použití třícestného termostatického ventilu je vhodné pro akumulační nádoby od 500 litrů. U tohoto typu zapojení není možné
instalovat třícestný ventil se servo-pohonem. Při nabíjení Akumulační nádoby je kotel provozován bez zapojeného venkovního / pokojového čidla. Na regulátoru kotle se nastaví maximální teplota a kotel bude tuto teplotu v Akumulační nádrži automaticky udržovat. Při tomto zapojení je možné provozovat kotel i pro ohřev TV v letním režimu. Takto zapojený kotel má omezeny své funkce automatického provozu a funguje jako dvoj-funkční kotel. Pro ohřev TV se v tomto zapojení doporučuje používat akumulace s vnořeným zásobníkem, s průtočným ohřevem TV, nebo samostatný nepřímotopný zásobník s výměníkem. Použití akumulace pro automatický kotel má význam, pokud je v systému využíváno více topných zdrojů (např. krbová vložka, solární systém, apod..), nebo pokud je již akumulační nádoba v systému instalována.

 

 

 1

zboží řazeno dle výkonu v kW


Veškeré dotazy rádi zodpovíme. Pište na motocycles@seznam.cz nebo navštivte náš Showroom, kde se Vám bude věnovat školený pracovník.

počítadlo.abz.cz